Barion Pixel mobilné telefóny predaj, výkup a servis | duntel.eu
S cielom uľahčiť užívatelom používať naše webové stránky využívame cookies. Používáním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenie cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

bežná cena 339,00 €
naša cena 199,00 €
skladom
naša cena 12,90 €
skladom
naša cena 16,90 €
skladom

NAJPREDÁVANEJŠIE


V. O. P.
Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

PREDÁVAJÚCI:

Duntel Plus s.r.o.
Ul. biskupa Kondého 5138/36
929 01 Dunasjká Streda
IČO: 52834719
Firma je zapísaná od 01.02.2020 v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka 46097/T
Telefón: +421 944 013 618
E-mail: info@duntel.eu

   1.Ako objednávať

Tovar sa objednáva priamo na stránke www.duntelplus.sk vložením tovaru do nákupného košíka a vyplnením údajov potrebných na realizáciu a odoslanie objednaného tovaru. Naši obchodní zmluvní partneri majú možnosť v prípade nefunkčnosti priameho objednávania zaslať objednávku emailom na eshop@duntel.eu. Takto objednávaný tovar je potrebné objednať presne podľa kódov tovaru. Po obdržaní objednávky bude zákazník informovaný o prijatí objednávky mailom. V prípade akýchkoľvek zmien v objednávke zo strany našej spoločnosti, budú zákazníci priamo kontaktovaní naším obchodným oddelením z dôvodu ďalšieho postupu. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prosím na tel. číslach +421 944 013 618, prípadne mailom na info@duntel.eu, radi Vám odpovieme.

   2.Povinnosti predávajúceho

 1. Informovať zákazníka o všetkých zmenách, ktoré je potrebné vykonať v objednávke.
 2. Zabezpečiť dodanie nepoškodeného tovaru.
 3. Dodávať tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 4. Dodať tovar presne podľa objednávky (druh, cena, farba).

   3.Povinnosti kupujúceho

 1. Prevziať objednaný tovar.
 2. Skontrolovať neporušenosť balíka.
 3. V prípade závad okamžite kontaktovať dodávateľa.

Po prevzatí porušeného balíka nenesie naša spoločnosť zodpovednosť za prípadné reklamácie za poškodenie tovaru prepravou. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar, si dodávateľ vyhradzuje právo na uplatnenie náhrady vzniknutej škody. Pokiaľ zákazník požaduje opätovné doručenie tovaru po predchádzajúcom neprevzatí, je povinný uhradiť náklady spojené s prvým doručovaním tovaru.

   4.Ceny a Platby kartou cez platobú bránu Barion

Ceny tovaru sú uvedené ku každému výrobku zvlásť (nie sme platcami DPH). Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, trhovej ceny a inflácie. Dokladom o kúpe tovaru je faktúra + dodací list s presným popisom zakúpeného tovaru, ceny za jednotlivý tovar, celkovej ceny a ceny za prepravu. Všetky platby kartou sa usksutočňujú cez platobnú bránu Barion.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, či pochybeniu personálu Duntel.eu. V takom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom predávajúci Kupujúceho informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä, avšak nie výlučne, nasledujúce prípady:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);
 • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
 • zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom a inzerujúcim zodpovedajúcej výške zľavy.

Predávajúci upozorňuje, že informačný systém predávajúceho uvádza aj pri tovare so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru, je preto Kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho a informáciu o správnosti ceny si overiť.

   5.Dodacie podmienky, spôsob dodania

Objednaný tovar bude vyskladnený najneskôr do troch pracovných dní od prijatia objednávky. Pokiaľ sa objednaný tovar nenachádza na sklade, bude zákazník kontaktovaný v súvislosti s ďalším postupom. O vyskladnení a následnom doručení tovaru je zákazník informovaný emailovou správou. Tovar bude doručený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskou poštou, a.s. Daný spôsob doručenia sa vyberá pri zadávaní Vašich udajov na vybavenie objednávky. Tovar je možné zaplatiť formou zálohovej platby, dobierky alebo platobnej brány. Poplatky za prepravu sú nasledovné:

Miesto prevzatia

Spôsob dodania

Spôsob platby

Kuriérska služba, pošta

Osobný odber

Dobierka

Platobná brána Barion

Osobný odber z našej predajne

1,00€

áno

SK

3,89€

1,00€

áno

HU

5,99€

áno

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20%.

  6.Zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, ak došlo k nechcenému, mylnému objednaniu tovaru alebo inej zmene tovaru, je potrebné kontaktovať našu spoločnosť a to emailom na eshop@duntel.eu s presným popisom Vašej požiadavky alebo telefonicky na telefónne čísla +421 944 013 618. Zrušenie alebo zmena objednávky je možná len pred vyexpedovaním tovaru na doručenie.Po doručení a prevzatí tovaru má zákazník v súlade so zákonom č. 102/2014 z.Z. z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku možnosť objednávku zrušiť resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od odňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Tovar musí byť nepoškodený a vrátený v neznehodnotenom obale. Náklady na vrátenie tovaru hradí nakupujúci. Kúpna cena s nákladmi na objednanie tovaru budú vrátené do 15 dní na číslo účtu alebo poštovým poukazom na adresu kupujúceho v zmysle zákona č. 102/2014. Reklamácie a sťažnosti zasielajte na adresu Duntel Plus, s.,r.o.,ZOC MAX Galantská cesta 20, 929 01 Dunajská Streda.

   7.Záručna doba a reklamácie

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, poskytuje naša spoločnosť zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov(na použitý tovar doba 12 mesiacov). Dokladom o predaji je faktúra ktorá slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom od prepravcu. Reklamácie sa vzťahujú na výrobne chyby zistené ihneď po dodaní tovaru, alebo počas používania (zlé šitie na puzdrách, nemožnosť dobitia batérie, sieťový nabíjač nenabíja...). Ďalší postup pri reklamácii je vykonávný v zmysle občianskeho a obchodného zákonníka. Reklamácie sa nevzťahujú na chyby spôsobené užívateľom pri bežnom používaní, na chyby vzniknuté neodborným zásahom (výmena obalu, ochrannej fólie) a mechanické poškodenia.

Osobitné reklamačné podmienky platia pre batérie. Batéria mobilného telefónu je charakterizovaná ako spotrebný materiál. Má svoju dobu životnosti, ktorá je závislá na spôsobe používania a prevádzky. Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ale ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným používaním a dobou používania. Osobitný rozsah záruky pri batériách určuje dohoda o vlastnostiach, účele a akosti batérie mobilného telefónu v zmysle § 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú akosť ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie. Batéria mobilného telefónu je schopná zachovávať si svoju nezmenenú kapacitu len v prípade správneho používania.

   8.Postup pri reklamácii

V prípade, ak po prevzatí tovaru alebo počas jeho používania v záručnej dobe zákazník zistí jeho závadu, je potrebné kontaktovať dodávateľa na telefónnych číslach +421 944 013 618 alebo na emailovej adrese reklamacie@duntel.eu. Informácie, ktoré sú potrebné na vybavenie reklamácie: druh tovaru - presný názov podľa faktúry, číslo faktúry, popis reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu Duntel Plus, s.,r.o.,ZOC MAX Galantská cesta 20, 929 01 Dunajská Streda spolu s fotokópiou dokladu o zakúpení (faktúra) a popisom dôvodu reklamácie. Pri odosielaní tovaru na reklamáciu zákazník dbá na zabalenie tovaru tak, aby nedošlo prepravou k jeho poškodeniu, ktoré by malo za následok neuznanie reklamácie. O oprávnenosti reklamácie rozhodne dodávateľ bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru do našej spoločnosti. O výsledku bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Oprávnená reklamácia a náklady spojené s odstránením chyby budú vybavené na náklady dodávateľa najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Neoprávnená reklamácia bude odberateľovi vrátená s príslušným stanoviskom.

   9.Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.Tovar musí byť odoslaný poštou na adresu Duntel Plus, s.,r.o.,ZOC MAX Galantská cesta 20, 929 01 Dunajská Streda. Tovar musí byť nepoškodený a vrátený v neznehodnotenom obale. Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci. Formulár v tlačenej forme si môžete stiahnuť na tejto adrese.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov

Alternatívne riešenie sporov - ARS

ARS je spôsob riešenia sporov, ktorý sa vzťahuje len na spotrebiteľov – fyzické osoby, ktoré pri nákupe na diaľku nekonajú v rámci svojej obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania. Toto riešenie sporov sa týka len vzťahov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo ktoré súvisia so spotrebiteľskou zmluvou.

ARS sa vzťahuje len na spory, ktorých hodnota prevyšuje sumu 20 Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa úhradu nákladov a to jedine úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu a to maximálne do výšky 5 Eur. Iné poplatky okrem ust. § 10 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z nesmie požadovať.

 1. Spotrebiteľ, resp. nakupujúci v prípade, že nie je spokojný so spôsobom ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak má zato, že jeho práva boli porušené obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. ( e – mailom na : info@duntel.eu)

V prípade, že predajca na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo v lehote do 30.tich dní neodpovie, spotrebiteľ má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom ARS.

Subjektom ARS je SOI alebo súkromná firma, tzv. Oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname vedenom na adrese : https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie ARS písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice.

 1. Spotrebiteľ môže na návrh na začatie ARS využiť aj platformu RSO ( riešenie sporov online ) dostupnú na:https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi
ZTFmOTkyO